План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областна стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и отчет

Icon Отчет за 2020 година на План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение (1024,0 KB) Icon Отчет за 2019 година на План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение (703,9 KB) Icon Отчет за 2018 година на План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение (837,7 KB) Icon Отчет за 2017 година на План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение (636,5 KB) Icon Отчет за 2016 година на План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход (7,1 MB) Icon Отчет за 2015 година на План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход (178,4 KB) Icon Отчет за 2014 година на План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (386,3 KB) Icon План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2014 г. – 2020 г./ (647,7 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.