Детско и училищно здравеопазване

Детско здравеопазване

Детското и училищно здравеопазване в Община Велико Търново се осигурява от 46 медицински специалисти, от които 4 (четирима) лекари. Здравните кабинети са 35 (тридесет и пет), разполагат с оборудване, медикаменти и медицински пособия, необходими за овладяване на спешни състояния.

В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика, превенция, промоция на здравето на ученици и деца. Оказва се медицинско обслужване при спешни състояния до пристигането на екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.