Общински здравни заведения

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ “Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Управител: Стела Стефанова
Адрес: Велико Търново, местност "Света гора"
Телефон: 062/ 62 38 87

Разкрит през 1946 г., като околийски противотуберкулозен диспансер за профилактика, диагностика и лечение на туберкулозата. В следващите години, като Диспансер за белодробни болести, разширява дейността си и се утвърждава като единна и самостоятелна единица с приложение на новата схема за лечение на туберкулозата, с нови методи за диагностика както на туберкулозата, така и на ХНБЗ. От 2000 г. е преобразуван по чл.10 т.3 от ЗЛЗ с наименование ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР “Д-Р. ТРЕЙМАН” ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО и с предмет на дейност – активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с туберкулоза и с хронични неспецифични белодробни заболявания.

В изпълнение разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения в сила от 31.07.2010г., § 70, ал. 1 от ПЗР на ЗЛЗ, диспансерът е пререгистриран като СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ “Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
Разполага с 75 легла за стационарно лечение, диагностично-консултативни лаборатории, рентген и ендоскопска апаратура

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД

Управител: д-р Мария Рачева
Aдрес: гр. Велико Търново, ул.”Бузлуджа” 1
Телефон: 062/62 02 49

Разкрит през 1951 г. като Окръжен диспансер за онкологични заболявания за ранна диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на онкологичните заболявания. Постепенно дейността на диспансера се разширява, като се обособява и стационарен блок. От 2000 г. е преобразуван по чл.10 т.3 от ЗЛЗ с наименование МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО с предмет на дейност - осъществяване на комплексна онкологична помощ-профилактика, активно издирване, диагностика и лечение, периодично наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания и преканцерози.

В изпълнение разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения в сила от 31.07.2010г., § 70, ал. 1 от ПЗР на ЗЛЗ, диспансерът е пререгистриран като КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД.

Разполага с 186 легла за стационарна лечение, диагностично-консултативен блок, болнична аптека, административно - стопански блок.

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД

Управител д-р Мариана Петрова
Aдрес: гр. Велико Търново, ул.”Бузлуджа” 1
Телефон: 062/62 37 96

Разкрит е през 1952 г. с един кабинет и 22 легла за активно издирване, диагностициране, лечение, периодично наблюдение и осъществяване рехабилитация на болни с психични заболявания. От 2000 г. е преобразуван по чл.10 т.3 от ЗЛЗ с наименование ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО с предмет на дейност – осигуряване на амбулаторно и стационарно лечение на лица с психични разстройства, спешна психиатрична помощ, психотерапия и психо-социална рехабилитация, промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението.

В изпълнение разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения в сила от 31.07.2010г., § 70, ал. 1 от ПЗР на ЗЛЗ, диспансерът е пререгистриран като ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД.

Разполага с 80 легла за стационарно лечение, диагностично-консултативен блок, административно-стопански блок.

 

"ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД

Управител: д-р Теодора Чолакова
Адрес: Велико Търново, ул.”Бузлуджа” №1
Телефон: 062/62 35 98

Разкрит през 1952 год. за лечение и профилактика на кожни и венерически заболявания. От 2000 г. е преобразуван по чл.10 т. 3 от ЗЛЗ с наименование ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО с предмет на дейност – активно издирване, диагностициране, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с кожни и венерични заболявания. В изпълнение разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения в сила от 31.07.2010г., § 70, ал. 1 от ПЗР на ЗЛЗ, диспансерът е пререгистриран като ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД.

Разполага с 10 стационарни легла, диагностично – консултативен блок.

 

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА І  - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД

Управител: д-р Румяна Съботинова
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Тодор Балина" 2 п.к. 7
Телефон: 062/64 19 48 

Създаден през 1967 г. като Диспансер по спортна медицина за провеждане на медицински контрол над всички, които се занимават организирано с тренировъчна и състезателна дейност. От 2000 г. е преобразуван в МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА-І–ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, с предмет на дейност- извънболнична специализирана дейност.

Разполага със собствена сграда, предлага, освен извънболнична специализирана медицинска помощ и пълната гама физиотерапевтични процедури, салон за рехабилитация, кабинет по спортна медицина.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.