Превантивен информационен център по наркомании

Адрес: Велико Търново, ул. „Димитър Найденов” 4

тел./факс: 062 601461

e-mail: picn_vt@abv.bg

Председател на центъра: Ивана Веселинова Колева – Стоянова, GSM 0885/ 992 933

Превантивният информационен център по наркомании към Община Велико е създаден на 31.03.2005г. с Решение № 477 на Великотърновски Общински съвет.

Нашият център събира, съхранява, анализира информация на Общинско равнище по проблема „НАРКОМАНИИ”. Ние осъществяваме превантивни дейности и програми, създаваме и поддържаме актуална база данни за възможностите за лечение и рехабилитация. Извършваме подбор и подготовка на екипи за реализиране на общинските превантивни програми, организираме срещи, семинари и конференции в по проблема наркомании. Опитваме се да постигнем утвърждаване на устойчива и дългосрочна програма за първична превенция на злоупотребата с психоактивни вещества на територията на Община Велико Търново и изграждане на активно позитивно отношение към здравословния начин на живот.

Центърът работи по различни модулни програми за превенция на рисковото поведение, които включват интерактивни тренингови обучения на педагогически съветници, както и образователни и информационни програми за родители, учители и медицински специалисти в училищата. Занимаваме се с ранно откриване на проблемна употреба, мотивиране за лечение и намаляване на рисковете и вредите от употребата на наркотични вещества.

Програмите включват информация, обучение и други дейности по намаляване на разпространението на кръвнопреносими инфекции като хепатит В и хепатит С, ХИВ/СПИН. Програмите включват оценка на тежеста на злоупотребата, мотивационно интервю, амбулаторна детоксикация (или противоабстинентно лечение) при зависимост от алкохол, хероин и други психоактивни вещества, както и психосоциална подкрепа по време на детоксикацията.

Можете да се обърнете към нас, когато се нуждаете от повече информация за психоактивни вещества, когато се притеснявате, че в семейството вече има проблем с употреба на вещества, когато искате да помогнете на ваш близък или приятел, или ако искате да участвате в различните инициативи на Центъра.

Icon План за дейстие в изпълнение на Програма за превенция на наркотични зависимости сред младите хора в Община Велико Търново 2019-2023 г. (244,1 KB) Icon Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център по наркомании за 2018 година (246,0 KB) Icon Годишен отчет за дейността за 2017 година и План за действие за 2018 година (755,0 KB)

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.