Списък с допуснати кандидати за събеседване за персонал - длъжност "Шофьор" за предоставяне на социалната услуга „ЦСРИ за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ - ДЛЪЖНОСТ "Шофьор" ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦСРИ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Вх. № на документите

Дата и час на събеседване, Място: Община Велико Търново, ет. 2, ст. 221

Георги Мирчев Георгиев

Шофьор

вх. № 94-ГГ-8361-1/11.05.2022 г.

22.12.2022 г. - 09.30 часа

Илия Илиев Атанасов

Шофьор

вх. № 94-ИИ-8659-3/16.05.2022 г.

22.12.2022 г. - 09.50 часа

Костадин Ванев Цвеев

Шофьор

вх. № 94-КК-7136-1/03.05.2022 г.

22.12.2022 г. - 10.10 часа

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.