Прием на документи от кандидати за заемане на длъжностите по Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения”, с. Церова Кория

Icon Обява относно: Прием на документи от кандидати за заемане на длъжностите по Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения”, с. Церова Кория (296,1 KB) Icon Процедура за избор на персонал (1,7 MB) Icon Приложение № 1 - Заявление (108,5 KB) Icon Приложение № 2 - Декларация (108,5 KB) Icon Списък с допуснати кандидати за събеседване за персонал за предоставяне на социалната услуга „ЦСРИ за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ (71,0 KB) Icon Списък с недопуснати кандидати за събеседване за персонал за предоставяне на социалната услуга „ЦСРИ за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ (64,0 KB) Icon Кандидати за персонал за предоставяне на социалната услуга „ЦСРИ за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ - разглеждане по документи (69,9 KB) Icon Списък на класираните в избора за заемане на длъжности по Проект BG05M9OP001-2.062-0004-C01 „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения” (260,9 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.