Прием на документи от кандидати за заемане на длъжностите в предоставяните услуги по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново"

Icon Обява относно прием на документи от кандидати за заемане на длъжностите в предоставяните услуги по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново" (296,3 KB) Icon Процедура за подбор на персонал по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново" (2,4 MB) Icon Заявление (115,5 KB) Icon Декларация (114,5 KB) Icon Списък с кандидати за персонал допуснати до събеседване, за предоставяне на социалната услуга "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" - с. Церова кория (135,9 KB) Icon Списък с кандидати за персонал допуснати до събеседване, за предоставяне на социалната услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" - гр. Велико Търново (98,7 KB) Icon Списък с кандидати за персонал недопуснати до събеседване, за предоставяне на социалната услуга "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" - с. Церова кория (126,3 KB) Icon Списък с кандидати за персонал недопуснати до събеседване, за предоставяне на социалната услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" - гр. Велико Търново (96,8 KB) Icon Списък на класираните в подбора за заемане на длъжности по Проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново" (300,1 KB) Icon Списък на класираните в подбора за заемане на длъжности по Проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново" (259,1 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.