Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – КОМПОНЕНТ 1 за Община Велико Търново

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.