Търгове и конкурси - 2023 година

Icon Заповед № РД 22 - 2244 / 22.11.2023 г. относно: удължени срокове за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит за участие (110,6 KB) Icon Заповед № РД 22 - 2190 / 13.11.2023 г. относно: удължени срокове за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит за участие до 12:00 ч. на 15.11.2023 г. и за подаване на оферти до 17:00 ч. на 16.11.2023 г. за обявения с моя заповед № РД 22-1 (111,4 KB) Icon Заповед № РД 22 - 2155 / 02.11.2023 г. относно: организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване (100,5 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1945 / 02.10.2023 г. относно: организиране и провеждане на публично оповестен конкурс, първи кръг за отдаване под наем на спортен обект общинска собственост, представляващ част от имот публична общинска собственост (112,2 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1924 / 28.09.2023 г. относно: организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост (111,1 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1870 / 21.09.2023 г. относно: Организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване (101,1 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1868 / 21.09.2023 г. относно: Търгове за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ (2,1 MB) Icon Заповед № РД 22 - 1803 / 15.09.2023 г. относно: организиране и провеждане на публично оповестени конкурси, първи кръг (116,4 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1790 / 14.09.2023 г. относно: организира и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - място № 17, от Схема за разполагане на преместваеми обекти (107,3 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1760 / 11.09.2023 г. относно: организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост (107,7 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1759 / 11.09.2023 г. относно: организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване, втори кръг, за продажба на МПС (128,8 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1539 / 09.08.2023 г. относно: допълнение към заповед за организиране и провеждане на търг (72,4 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1529 / 07.08.2023 г. относно: организиране на публичен търг с явно наддаване (115,1 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1515 / 03.08.2023 г. относно: организиране на публичен търг с явно наддаване (108,7 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1511 / 02.08.2023 г. относно: организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост (145,0 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1510 / 02.08.2023 г. относно: организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост (114,9 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1381 / 13.07.2023 г. относно: провеждане на публичен търг с явно наддаване, първи кръг, за продажба на движими вещи общинска собственост (159,7 KB) Icon Заповед № РД 22-1374 / 12.07.2023 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (182,6 KB) Icon Заповед № РД 22-1373 / 12.07.2023 г. относно: провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост (165,5 KB) Icon Заповед № РД 22-1357 / 11.07.2023 г. относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост (222,2 KB) Icon Заповед № РД 22-1251 / 27.06.2023 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване – втори кръг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост (202,5 KB) Icon Заповед № РД 22-1144 / 13.06.2023 г. относно: провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, за поставяне на преместваем обект (павилион) за търговска дейност (189,5 KB) Icon Заповед № РД 22-1143 / 13.06.2023 г. относно: провеждане на публичен търг с явно наддаване – първи кръг – за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години считано от стопанска 2023-2024 г., на земеделска земя, общинска собственост (233,8 KB) Icon Заповед № РД 22-1142 / 13.06.2023 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване – първи кръг – за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанска 2023-2024 г., на недвижими имоти частна общинска собственост (205,4 KB) Icon Заповед № РД 22-1094 / 05.06.2023 г. относно: провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост (215,1 KB) Icon Заповед № РД 22-941 / 12.05.2023 г. относно: удължаване на сроковете за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит за участие (108,8 KB) Icon Заповед № РД 22-921 / 10.05.23 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за търговска дейност (156,5 KB) Icon Заповед № РД 22-900 / 10.05.2023 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост (200,6 KB) Icon Заповед № РД 22-749 / 18.04.2023 г. относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – място № 57 от Схема за разполагане на преместваеми обекти за град Велико Търново (184,9 KB) Icon Заповед № РД 22-747 / 18.04.2023 г. относно: публично оповестен конкурс, първи кръг, с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години чрез провеждане на публично оповестен конкурс на имот частна общинска собственост" (154,7 KB) Icon Заповед № РД 22-724 / 11.04.2023 г. относно: провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост (196,8 KB) Icon Заповед № РД 22-494 / 06.03.2023 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост (200,8 KB) Icon Заповед № РД 22-321 / 06.02.2023 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, с. Къпиново, Община Велико Търново (197,6 KB) Icon Заповед № РД 22-320 / 06.02.2023 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, с. Леденик, Община Велико Търново (196,2 KB) Icon Заповед № РД 22-53 / 11.01.2023 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект (павилион) за търговска дейност (187,2 KB) Icon Заповед № РД 22-20 / 05.01.2023 г. относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост (216,1 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.